يكي از مفاهيمي كه در دهه اخير در سطح جهان رخ نموده، پديده اينترنت و فناوريهاي مرتبط با آن از جمله IT و ICT است. از دهه 1980 كه اينترنت تنها، وسيله ارتباط محققين و دانش پژوهان براي تبادل اطلاعات بود، بيش از 20 سال نمي گذرد ولي در همين مدت كم اين اعجوبه دهه هاي آخر قرن بيستم چنان بسط پيدا كرده، كه اكنون جوامع و فرهنگها را نيز تحت تأثير خود قرار داده است.

در همين راستا روشهاي سنتي كه براي انتقال علوم و تكنولوژي به صنايع مورد استفاده قرار مي‌گرفت با پيشرفتهايي كه در فناوريهاي اطلاعات انجام گرفته، به سرعت در حال تغيير هستند.

از طرف ديگر پيشرفتها غالبا" پس از حل بسياري از مشكلات و كمبودها، مسائل ديگري را براي ما به وجود مي‌آورند. اكنون تعداد بيشماري صفحه اطلاعاتي در شبكه عنكبوتي وجود دارد كه ذخيره سازي و بازيابي و تبديل اين اطلاعات به علوم دسته بندي شده از جمله مشكلاتي است كه پيشتازان صنعت IT و ICT با ارائه راه حلهاي مختلف، در صدد فائق آمدن بر آن هستند.

مؤسسه اطلاع رساني عليم كه از پيشتازان صنعت و فناوري اطلاعات در ايران محسوب ميشود، مفتخر است كه به عنوان ياري با تجربه در دنياي بزرگ و پيچيده اطلاع رساني و مهندسي‌ فناوري هاي اطلاعات، با شما همراه باشد.