لطفا براي بدست آوردن اطلاعات بيشتر و هرگونه سئوالي كه در مورد اين مؤسسه داريد با ما تماس بگيريد.

تلفن/فاكستلفن:        (6 خط) 3565 - 724 - 351 - 98+
فاكس:
                3585 - 724 - 351 - 98+

بخش اطلاع‌رسانيبخش اطلاع‌رساني مؤسسه از ساعت 8 الي 15 فعال ميباشد و شما ميتوانيد در صورت داشتن هرگونه سئوالي در صفحه مربوط به اطلاع‌رساني با پست الكترونيكي مدير اين بخش تماس حاصل كنيد.

بخش سيستمهاي اطلاعاتيبخش سيستمهاي اطلاعاتي مؤسسه از ساعت 8 الي 15 فعال ميباشد و شما ميتوانيد در صورت داشتن هرگونه سئوالي در صفحه مربوط به سيستمهاي اطلاعاتي با پست الكترونيكي مدير اين بخش تماس حاصل كنيد.

بخش نرم‌افزار و پشتيباني فنيبخش نرم‌افزار و پشتيباني فني مؤسسه از ساعت 8 الي 15 فعال و آماده جوابگويي به سؤالات فني شما عزيزان ميباشد. در صورتيكه در صفحه محصولات با سئوالي مواجه شديد با پست الكترونيكي مدير اين بخش تماس حاصل كنيد و مهندسين اين بخش در اسرع وقت به شما پاسخ خواهند داد. همچنين در صورتيكه در مورد محصولات نرم‌افزاري سئوالي داشتيد
، ميتوانيد با پشتيباني محصولات نرم‌افزاري تماس بگيريد.


بخشهاي ديگر مؤسسه  شما همچنين ميتوانيد با هر يك از بخشهاي زير ارتباط برقرار كرده و سئوال هاي خودتان را مطرح نمائيد.
  مركز اطلاع‌رساني عليم -  مدير اجرايي -  بخش بازاريابي و فروش